Мета і завдання гуртка “Ми малюємо світ”

Поширте,будь ласка:

Мета:

  1. Виховний аспект – формування духовних і моральних загальнолюдських цінностей засобами образотворчого мистецтва: любові до людини, батьків, оточуючого світу, поваги до старших.
  2. Освітній аспект – формування образних знань, умінь та навичок, які супроводжуються розповідями про художників, їх картини, композиційні та технічні засоби малювання, конструювання, ліплення та аплікацію; поповнення словника специфічних термінів.
  3. Художньо-творчий аспект – формування творчої уяви, фантазії, нестандартного мислення, індивідуальних якостей особистості.

Завдання:

 

  1. Формування в дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності як здатності до художнього пізнання світу. Це передбачає відчуття краси та гармонії, здатність сприймати різноманітні прояви прекрасного у навколишньому світі, потребу в спогляданні.
  2. Розвиток специфічних для художньо-творчого процесу універсальних якостей як основи для розвитку творчого потенціалу, художньо-творчої уяви, оригінального, асоціативно-творчого мислення, художньо-образних якостей зорового сприйняття.
  3. Формування знань і уявлень про образотворче мистецтво, його історію та роль у житті людей, навичок розуміння мови різних видів образотворчого мистецтва.
  4. Формування потреб і здібностей щодо художньої творчості, вміння створити художній образ, оригінальну композицію мовою того чи іншого виду образотворчого мистецтва, оволодіння можливостями художніх матеріалів та різних видів технік.
  5. Розвиток сенсорних здібностей, що сприятиме повноцінності художньо-естетичного сприймання.